top of page
רקע 2.png

צפייה בהרצאות הכנס

צפייה במושבי בוקר

פתיחת כנס וברכות - "ביום שהאדמה רעדה..."

 מר אלון דוידי, ראש עיריית שדרות

ד"ר אורן טנא, המרכז הרפואי איכילוב

 גב' הילה ברזילי, מרכז חוסן שדרות

ללמוד מ-09.11 – מה צפוי לנו? כיצד נבנה חוסן?

יו"ר: ד"ר ענבל ראובני, המרכז הרפואי איכילוב

פרופ' ג'ון מאן, אונ' קולומביה, ניו יורק ופרופ' קרייג כץ, מאונט סיני, ניו יורק

 

 מחוברים לשטח - טיפול בטראומה באוכלוסייה מפונה

יו"ר: ד"ר לירז כהן ביטון, מכללת האקדמית אשקלון, ד"ר ענת בן גל דהן מרכז חוסן שדרות

רחוק מהבית, קרוב ללב? גב' אירית סגל, מרכז חוסן שדרות

כשגם המטפל מפונה גב' ליזי שוסטר, מרכז חוסן שדרות

זה לא משחק: חוסן בילדים גב' ויני עופר, מרכז חוסן שדרות

אתגר לשניים: חוסן זוגי ד"ר רינת גלילי, חוסן שדרות וחוסן אשכול

לשרוד בסיר הלחץ: חוסן משפחתי גב' אסתי בראלי, חוסן שדרות

טיפול בבתי המלון: מטפלים מחוץ לקופסא ד"ר עינב שגב, מכללת ספיר

ניהול בחירום מר עידו זלוטי, מנהל היחידה לשירותים חברתיים, שדרות

צפייה במושבי צהריים

בריאות הנפש בצו 8

 יו"ר: ד"ר לאה שלף מכללת ספיר וצה"ל,  ד"ר רועי און המרכז הרפואי איכילוב

 

צה"ל: גוף לוחם או מטפל? ד"ר מיכל ליפשיץ, ברה"ן צה"ל

החזית הקלינית: טיפול בחיילים החוזרים מלחימה, ד"ר לאה שלף, מכללת ספיר וצה"ל

מעגלי החוסן: הטיפול בחברים, גב' סיון חבר, המרכז הרפואי איכילוב

 חוסן למלש"ב: תכנית ייחודית להכנה מנטלית לגיוס, גב' קרן שאול, חוסן שדרות

 

מחברים הווה לעתיד

יו"ר: ד"ר מרינה קופצ'יק, יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל ופרופ' יובל מלמד, המרכז הרפואי לבריאות הנפש אברבנאל

טיפול מודע טראומה ברפואה ראשונית ד"ר' אילנה פלוב וגב' נטע פור אייזנברג, המרכז הרפואי איכילוב

חידושים בטיפול בטראומה פרופ' תלמה הנדלר, המרכז הרפואי איכילוב

שירות מקוון לטיפול בהמונים:  Healthy Mind ד"ר דקל טליאז, מרכז רפואי דיגיטלי Healthy Mind

אסיף: לידתו של מרכז רב מקצועי, גב' טל אלעזר, גב' מורן שחם לוי וחן גרוס שטיינמץ המרכז הרפואי איכילוב

צפייה בפאנל תקשורת

תקשורת בעת מלחמה: חיבור לחוסן או סוכן כאוס?

יו"ר ומדיין: פרופ' גיל זלצמן, המרכז הרפואי גהה

משתתפים: אילנה דיין, זיו קורן, גיא פינס, אייל קיציס

bottom of page